List

Hit 32 of 92

Oljeeventyret som kom og gikk

[Book or leaflet - 2020]

Mork, Knut Anton, n., 1946-

Oljeeventyret som kom og gikk Knut Anton Mork . - Oslo : Spartacus, [2020]. - 320 sider

Book or leaflet (1 available)

  • Gjerstad folkebibliotek
    [338.2 M]

Summary

Oljen har skapt innovasjon og arbeidsplasser og har en sentral rolle i moderniseringen av det norske samfunnet. Men den moderne samfunnsordenen er skjør, og formuer vinnes og tapes i høyt tempo i verdens finansmarkeder. Svingninger i oljeprisene skaper både velstand og kriser. Nå reises spørsmålet om norsk oljevirksomhet bør avsluttes som et bidrag til å dempe klimakrisen. Spørsmålet blir da: Hvor går veien videre når vi ikke lenger skal være avhengig av olje? Omtalen er utarbeidet av BS.

Full Record

Share with friends