List

Hit 39 of 88

Kloster: roman

[Book or leaflet - 2020]

Halfon, Eduardo, guatemal., 1971-

Kloster roman Eduardo Halfon ; oversatt fra spansk av Signe Prøis . - [Oslo] : Solum Bokvennen, 2020. - 116 sider

Book or leaflet (1 available)

  • Gjerstad folkebibliotek

Summary

I Kloster trekkes leseren med på en vandring langs familierøtter, som strekker seg over kontinenter og bakover i historien. Veiviseren er Eduardo Halfon, romanfiguren som deler samme navn som bokens forfatter. Fortelleren tilkjennegir en distanse til sin jødiske herkomst. Han klarer ikke å mobilisere noen følelser når han legger hånden sin på Klagemuren, og han velger å ta en erotisk avstikker sammen med et gammelt bekjentskap, framfor å overvære bryllupet til den ultraortodokse søsteren. Men selv om religiøs tro ikke faller seg naturlig for Eduardo, blir han beveget i møtene med mennesker som utstråler troen på noe. Som de guatemalanske kaffebøndenes tro på at kvaliteten på kaffebønnene de dyrker frem er et uttrykk deres egne indre verdier, eller kvinnen fra Harlem, som holder tapet av sin egen sønn på avstand med jazzkonserter i egen leilighet. Disse møtene tvinger Eduardo til å saumfare sine egne forestillinger og ta et oppgjør med egen fordommer. Omtalen er uta! rbeidet av BS.

Full Record

Share with friends