List

Hit 33 of 88

De druknede og de bergede

[Book or leaflet - 2020]

Levi, Primo, it., 1919-1987

De druknede og de bergede Primo Levi ; oversatt fra italiensk av Birgit Owe Svihus ; etterord og bibliografisk skisse av Margareth Hagen . - Oslo : Dreyers forlag, 2020. - 273 sider

Book or leaflet (1 available)

  • Gjerstad folkebibliotek
    [940.53 Levi,P.]

Summary

40 år etter at han gav ut den selvbiografiske vitneskildringen 'Hvis dette er et menneske' publiserte den italienske forfatteren og kjemikeren Primo Levi 'De druknede og de bergede'. I essay-form forsøker han å trenge inn i logikken bak utrydningsleiren Auschwitz. Med sine egne erfaringer som veiviser, prøver han å avdekke både overgriperen og de undertryktes motiver for å handle slik de gjorde, og hvilke menneskelige mekanismer som lå til grunn for i det hele tatt å drifte et slik system. Boken analyserer den meningsløse voldsutøvelsen, samarbeidet mellom fangevokter og fanger- som kunne bety et være eller ikke være, utfordringer knyttet til erindringsarbeidet og de gjenlevendes skyldfølelse. Boken kommer med et etterord av Margareth Hagen, professor i italiensk litteratur ved Universitetet i Bergen. Omtalen er utarbeidet av BS.

Full Record

Share with friends