Ole Henrik Magga: kamp og kompromiss

[Book or leaflet - 2020]

Tonstad, Per Lars, n., 1955-

Ole Henrik Magga kamp og kompromiss Per Lars Tonstad . - [Oslo] : Pax forlag, 2020. - 278 sider

Book or leaflet (1 available)

  • Gjerstad folkebibliotek
    [323.11 Magga,O.H.]

Summary

Ole Henrik Magga er en av de fremste forkjemperne for samiske rettigheter. Han vokste opp på et småbruk på vidda. Han kunne ikke norsk da han ble sendt på internatskole i fornorskningens tid, hvor han opplevde at samisk var forbudt. Han ble tidlig interessert i språk og kulturarv og tok etter hvert doktorgrad i nordsamisk språk. Han ble tilknyttet Samisk Høgskole i Kautokeino. Magga ble også leder av FNs permanente forum for urfolk og er i dag et kjent navn internasjonalt. Forfatteren trekker også inn historiske hendelser. I Alta-saken viste Magga sine diplomatiske evner og bygget bro mellom partene. Omtalen er utarbeidet av BS.

Full Record

Share with friends