List

Hit 22 of 88

Forfulgt, fordømt og fortiet: historien om den kommunistiske motstanden i Norge 1940-1945

[Book or leaflet - 2020]

Halvorsen, Terje, n., 1940-

Forfulgt, fordømt og fortiet historien om den kommunistiske motstanden i Norge 1940-1945 Terje Halvorsen . - Bergen : Vigmostad Bjørke, [2020]. - 470 sider

Book or leaflet (0 available)

  • Gjerstad folkebibliotek
    [940.54 H]

Summary

Kommunistene utgjorde en betydelig del av den væpnede motstandskampen i Norge under Andre verdenskrig. Likevel ble deres innsats langt på vei mistenkeliggjort og underkommunisert i etterkrigstiden. I denne boken redegjør historiker Terje Halvorsen for alle deler av motstandsarbeidet kommunistene var involvert i: sabotasjeaksjoner, illegal nyhetsvirksomhet, organisering av flyktningetransport, etterretning og arbeid med å bygge en partiorganisasjon, som skulle koordinere operasjonene. Boken vier også en vesentlig del til striden med eksilmyndighetene i London og Stockholm og den øvrige hjemmefronten. Omtalen er utarbeidet av BS.

Full Record

Share with friends