List

Hit 18 of 88

Kampen mellom mennesket og mikrobene

[Book or leaflet - 2020]

Frøland, Stig, n., 1940-

Kampen mellom mennesket og mikrobene Stig S. Frøland . - Oslo : Dreyers forlag, 2020. - 557 sider

Book or leaflet (1 available)

  • Gjerstad folkebibliotek
    [616.90 F]

Summary

Menneskeheten har alltid levd med faren for angrep fra usynlige fiender. Infeksjonssykdommer har vokst seg store og rast over land og folk som epidemier. Epidemienes brutale innhogg i befolkningene har skapt enorme samfunnsomveltinger. 'Kampen mellom mennesket og mikrobene' gir innblikk i forutsetningen for denne endeløse striden. Migrasjon, globalisering og naturødeleggelser er menneskelig fremferd som blant annet er med på å gjøre plass for nye infeksjonssykdommer. Boken foretar et sveip over de historiske epidemiene - som Svartedauden og Spanskesyken, og ser nærmere vår egen tids utfordringer med HIV/Aids-epidemien og virus som: Ebola, Zika og Sars. Stig Sophus Frøland beretter om kampen som har blitt ført mot infeksjonssykdommene. Hvordan forskertrang har gitt oss antibiotika og vaksiner, som gjør millioner friske, men som også danner grunnlag for resistente mikrober - og utfordringen med å finne medisiner til å bekjempe disse. Omtalen er utarbeidet av BS.

Full Record

Share with friends