På æren løs: krigen, litteraturen og æresretten

[Book or leaflet - 2020]

Rem, Tore, n., 1967-

På æren løs krigen, litteraturen og æresretten Tore Rem, Espen Søbye, Kjartan Fløgstad . - Oslo : Forlaget Press, [2020]. - 391 sider

Book or leaflet (1 available)

  • Gjerstad folkebibliotek
    [940.53 R]

Summary

Under den tyske okkupasjonen av Norge innførte tyskerne og NS-regimet sensur, fengsling av forfattere, nazifisering av forlag og utgivelseskampanjer av ideologisk godkjente bøker. Norske forfattere forholdt seg til dette på ulike måter. Noen gjorde opprør, mens noen sluttet seg til NS eller bisto kulturpolitikken deres. Etter frigjøringen i 1945 oppfordret Hjemmefronten alle kunstnerorganisasjoner om å ta et oppgjør med medlemmene sine for såkalt unasjonalt virke, og Den norske forfatterforeningen opprettet en 'Æresrett'. 18 medlemmer ble varig ekskludert på grunn av NS-medlemskap, og 17 medlemmer fikk eksklusjoner, karantener eller bøter, blant dem André Bjerke, Alf Larsen og Herman Wildenvey. Denne boka undersøker bakgrunnen for dommene, hvilken rolle litteraturen spilte i Norge under krigen, og setter Æresretten i sammenheng med etterkrigsoppgjøret generelt. Omtalen er utarbeidet av BS.

Full Record

Share with friends