List

Hit 5 of 92

Felâtun bey og Râkim efendi

[Book or leaflet - 2020]

Ahmet Mithat, tyrk., 1844-1912

Felâtun bey og Râkim efendi Ahmet Mithat ; frå osmansk-tyrkisk ved Gunvald Axner Ims . - [Leikanger] : Skald, 2020. - 217 sider. - Skalds klassikarar

Book or leaflet (1 available)

  • Gjerstad folkebibliotek

Summary

Istanbul på slutten av det nittande hundreåret. Felâtun bey lever eit utsvevande liv. I auga til dei mer tradisjonsbundne er denne dekadansen utprega europeisk, og konsekvensane blir alvorlege. På den motsette sida står Râkim efendi. Han er representant for ein tradisjonell tyrkisk livsførsel tufta på muslimsk tro og arbeidsmoral. Boka til Ahmet Mithat, ein klassikar i tyrkisk forteljertradisjon, er rekna for eit viktig tidsbilde på perioden da Det osmanske riket begynte å ta opp i seg vestlege impulsar. Omtala er utarbeidd av BS.

Full Record

Share with friends