List

Hit 30 of 128

Det går til helvete, Eller?: om kjærlighet, sorg og raseri i natur- og klimakrisens tid

[Book or leaflet - 2020]

Det går til helvete, Eller? om kjærlighet, sorg og raseri i natur- og klimakrisens tid Knut Ivar Bjørlykhaug og Arne Johan Vetlesen (red.) . - Lysaker : Dinamo forlag, [2020]. - 191 sider

Book or leaflet (1 available)

  • Gjerstad folkebibliotek
    [304.2 D]

Summary

Menneskenes inngripen i naturen har ført til at to tredjedeler av verdens hav og tre fjerdedeler av landjorden har gjennomgått betydelige forandringer. Artsmangfold og matsikkerhet er sterkt truet som følge av forsøpling og global oppvarming. 'Det går til helvete: eller?' ser nærmere på de menneskelige reaksjonene på klimakrisen. Mennesket har oppgjennom historien alltid måttet forholde seg til en omskiftelig verden, men med de enorme forandringene som nå skjer over hele kloden har begreper som klimaangst, økosorg og økologisk depresjon kommet til. Forfatterne vil med denne boken utforske følelsene bak begrepene, og bidra inn i den offentlige samtalen med alternative perspektiver på menneskets plass i naturen. Forsker og psykisk helsearbeider Knut Ivar Bjørlykken og filosof Arne Johan Vetlesen er redaktører for boken. Omtalen er utarbeidet av BS.

Full Record

Share with friends