List

Hit 40 of 152

Skolebiblioteket: læring og leseglede i grunnskolen

[Book or leaflet - 2018]

Skolebiblioteket læring og leseglede i grunnskolen Line Hansen Hjellup (red.) ... [et al.] . - Oslo : Cappelen Damm akademisk, 2018. - 181 s.

Book or leaflet (0 available)

  • Gjerstad folkebibliotek
    [027.8 S]

Summary

Denne boka viser at skolebiblioteket bør være en sentral del av den pedagogiske virksomheten i enhver skole. Forfatteren presenter en helhetlig tenkning rundt lesing og skolebibliotek, viser viktigheten av leseglede og hvordan man arbeider målrettet og systematisk for å stimulere til lesing og leselyst. Forfatterne fremhever betydningen av et tett samarbeid mellom pedagoger og skolebibliotekarer, og gir mange praktiske eksempler på hvordan man legger til rette for læring og leseglede gjennom aktiv bruk av skolebiblioteket. Boka retter seg mot skoleledere, lærere, lærerstudenter og skolebibliotekarer som vil lære mer om hvordan skolebiblioteket kan bli en sentral posisjon i leseopplæringen. Omtalen er utarbeidet av BS. Har bibliografi

Full Record

Share with friends