List

Hit 20 of 152

Krig uten stat: hva har de nye krigene og middelalderkrigene til felles?

[Book or leaflet - 2020]

Orning, Hans Jacob, n., 1965-

Krig uten stat hva har de nye krigene og middelalderkrigene til felles? Hans Jacob Orning og Øyvind Østerud . - Oslo : Dreyers forlag, 2020. - 267 sider. - Dreyer perspektiv

Book or leaflet (1 available)

  • Gjerstad folkebibliotek
    [355.02 O]

Summary

Krig har lenge vært definert som noe som utkjempes mellom stater, i en avgrenset periode, og som er en motsats til fred. Dette synet har vært farget av hvordan krig, i vestlig sammenheng, har blitt ført de siste tre til firehundre årene. Men i løpet av de siste tretti årene har dette bildet endret seg. Det har blitt vanskelig å stille opp de tradisjonelle motsetningsparene som krig og fred, soldat og sivil, og de færreste kriger i dag er statskriger. 'Krig uten stat' beskriver situasjonen i Middelalderen- perioden før man fikk en tydelig statsstruktur. Voldsmonopolet var ikke definert og krigen tok mer form som feider og forhandling, enn regulære slag og felttog. Ved å peke på likhetstrekk med denne historiske perioden, kan det være med å bidra til å få en økt forståelse av krigføring i vår egen tid. Omtalen er utarbeidet av BS.

Full Record

Share with friends