List

Hit 15 of 152

Tollak til Ingeborg: roman

[Book or leaflet - 2020]

Renberg, Tore, n., 1972-

Tollak til Ingeborg roman Tore Renberg . - Oslo : Cappelen Damm, 2020. - 167 sider

Book or leaflet (0 available)

  • Gjerstad folkebibliotek

Summary

Enkemannen Tollak lever eit enkelt liv. Aleine i det vesle huset sitt ber den aldrande mannen på ein stor løyndom. Folk i bygda kjenner han som ein eigenrådig gammal stabeis som gjer ting på sin eigen måte. Alle hugsar dei kva han gjorde med dei gutane, og alle hugsar dei den gode kona hans, Ingeborg. Dei hugsar òg at han tok til seg han dei kalla Oddotosken, han som kom til Tollak då ingen andre ville ha han. Tollak fekk to barn med Ingeborg, og kvar dag kappa han emne på saga si. Men så kom den nye tida, og i staden for å gå til Tollak gjekk folk til byggvarehuset for å få treverk. Så blei familien ramma av ei stor ulukke. Nå er det på tide for Tollak å fortelje. Omtalen er utarbeidd av BS.

Full Record

Share with friends