List

Hit 36 of 122

«Muslim»: roman

[Book or leaflet - 2020]

Rahmani, Zahia, alg.-fr., 1962-

«Muslim» roman Zahia Rahmani ; oversatt fra fransk av Synnøve Sundby . - [Oslo] : Solum Bokvennen, 2020. - 133 sider

Book or leaflet (1 available)

  • Gjerstad folkebibliotek

Summary

I en fengselscelle sitter en ung berbisk kvinne. Hun beretter om sitt liv på utsiden av et samfunn som langt på vei har visket ut hennes identitet, og plassert henne under merkelappen «muslim». Fransk, den gamle kolonimaktens språk, har fortrengt hennes eget morsmål. Men gjennom en vev av gamle berbiske eventyr, religiøse myter og fragmenter av barndommens språk, vever hun et bilde av en reise fra Algerie, et land hun ikke kunne tilhøre, til Frankrike, et land som ikke ville ta henne imot. Med klare referanser til sin egen oppvekst, som datter av en harki, en som sloss på franskmennenes side under den blodige frigjøringskrigen, beskriver Zahia Rahmani livet i kolonialismens kjølvann, og reflekterer over islams historie og hva det vil si å være muslim . Omtalen er utarbeidet av BS.

Full Record

Share with friends