List

Hit 14 of 113

Brillebjørns barnehagebok

[Book or leaflet - 2020]

Jackson, Ida, n., 1987-

Brillebjørns barnehagebok Ida Jackson , illustrert av Jens A. Larsen Aas . - Oslo : Gyldendal, [2020]. - 27 unummererte sider. - Brillebjørn

Book or leaflet (1 available)

  • Gjerstad folkebibliotek
    [Billedbøker]

Summary

På omslaget: NRK Super I likhet med andre småbarn går Brillebjørn fra Barne-TV i barnehagen hver dag. I denne boka får vi være med å se hva han gjør der en hel dag. I barnehagen til Brillebjørn leker de, går tur, spiser, går på potte og mye mer. Gjenkjennelig om barnehagehverdagen for de som allerede går der, og fint for de som skal begynne. Her får man vite hvordan det er. Brillebjørn er kjent fra TV-serien som blir vist på NRK Super. Billedbok for førskolebarn. Omtalen er utarbeidet av BS.

Full Record

Share with friends