List

Hit 25 of 104

Vestlandshus: våningshus frå Jæren til Sunnmøre

[Book or leaflet - 2020]

Røyrane, Eva, n., 1956-

Vestlandshus våningshus frå Jæren til Sunnmøre Eva Røyrane, Oddleiv Apneseth (foto) . - [Leikanger] : Skald, 2020. - 254 sider

Book or leaflet (0 available)

  • Gjerstad folkebibliotek
    [728 R]

Summary

Jakten på det vestlandske våningshuset. I denne boken har Eva Røyane og Oddleiv Apneseth tatt turen frå Jæren i sør og opp langs kysten til Sunnmøre. På vegen har dei besøkt eit utval gardstun. Boka dokumenterer fleire eksempel på det vestlandske våningshuset, ein avlang kvitmal bygning, som husa gardsfolket i eldre tider. Mange plassar har man ført opp nye bustadhus. Dei gamle våningshusa har anten blitt overlate til vêr og vind, blitt ombygd eller vedlikehald. Apneseth og Røyane har også sett på vellukka eksempel der den gamle byggeskikken møter ny arkitektur, og det gamle våningshuset fortset kan tjene som heilårsbustad. Forfattarparet har tidligare gitt ut 'Noregs låver', 'Av stein' og 'Klyngetunet' Omtalen er utarbeidd av BS.

Full Record

Share with friends