List

Hit 24 of 104

Skyldnaden

[Book or leaflet - 2020]

Bardal, Einar, n., 1933-

Skyldnaden Einar Bardal . - [Melhus] : Snøfugl, [2020]. - 180 sider

Book or leaflet (1 available)

  • Gjerstad folkebibliotek
  • Gjerstad folkebibliotek

Summary

I romanen Innberanna møtte vi folket og livet på ein gard i Inntrøndelag på syttenhundretalet. Forteljinga er inspirert av og har biografiske koplingar til forfattarens eiga farsslekt. I Skyldnaden får vi eit nytt møte med folket på Stavdal. Omtalen er utarbeidd av BS.

Full Record

Share with friends