List

Hit 23 of 104

Seksualitetens historie. IV. Kjødets bekjennelser

[Book or leaflet - 2020]

Foucault, Michel, fr., 1926-1984

Seksualitetens historie Michel Foucault ; oversatt av Espen Schaanning ; forord av Frédéric Gros IV Kjødets bekjennelser . - Oslo : Pax forlag A/S, 2020. - 493 sider

Book or leaflet (1 available)

  • Gjerstad folkebibliotek
    [306.70 F]

Summary

I "Seksualitetens historie" ser den franske filosofien Michel Foucault nærmere på hvordan seksualitetens historie kan knyttes opp til flere politiske, økonomiske og sosiale krefter, og diskuterer hvorvidt vi er i ferd med å gjøre seksualiteten til et vitenskapelig objekt. "Kjødets bekjennelser", som er fjerde og siste bind, tar for seg de kristne forfatterne Klemens av Aleksandria (150-216), Johannes Kassian (360-433) og Augustin (354-430). Foucault viser hvordan disse overtok sentrale temaer innenfor den greske tenkningen, spesifikt at kjønnslig omgang burde foregå mellom mann og kvinne innenfor et ekteskap, og gjerne ikke nytes, men ha kun ett formål: å få barn. De tre forfatterne satte disse ideene i en kristen ramme. Foucault illustrerer de nye erfaringene i tre sammenhenger: dåpsforberedelse, botsøvelse og i klosterlivet. Omtalen er utarbeidet av BS.

Full Record

Share with friends