List

Hit 16 of 104

Den store klimaguiden

[Book or leaflet - 2020]

Horne, Thomas, n., 1972-

Den store klimaguiden Thomas Horne ; med illustrasjoner av Eivind Stoud Platou . - Oslo : Press, 2020. - 287 sider

Book or leaflet (1 available)

  • Gjerstad folkebibliotek
    [640.28 H]

Summary

En bruksanvisning til gode klimavalg. Skal klimakrisen stanses trengs drastisk forandring. Myndigheter og overnasjonale organisasjoner må gjøre kollektive tiltak, men det er også opp til enkeltmennesker å bidra til en endring. Når hver og en innretter seg på et klimavennlig levesett, vil det gi gjenklang i omgivelsene, og politikere og næringsliv blir ansvarliggjort. Men hvilke tiltak er det egentlig som nytter? Forfatter Thomas Horne har laget en informativ guide til hvordan vi kan løse de daglige klimaregnestykkene gjennom valg av transportmidler, mat- og klesinnkjøp og fritidsreiser. Boken byr på oppdatert informasjon, råd og tips presentert på en lettfattelig og visuell måte, som kan være med å legge grunnlaget for å leve klimavennlig. Omtalen er utarbeidet av BS.

Full Record

Share with friends