List

Hit 35 of 163

Norske kvinner i krig 1939-1945

[Book or leaflet - 2020]

Jonassen, Mari, n., 1966-

Norske kvinner i krig 1939-1945 Mari Jonassen . - Oslo : Aschehoug, [2020]. - 607 sider

Book or leaflet (1 available)

  • Gjerstad folkebibliotek
    [940.53 J]

Summary

Norske kvinners versjon av motstandskampen under andre verdenskrig. I denne boken trekker historiker Mari Jonassen frem de norske kvinnenes innsats i kampen mot den tyske okkupasjonsmakten, og viser hvordan de var involvert i alle deler av motstandsarbeidet. De deltok i etterretning, flyktningetrafikk, kurervirksomhet og i den illegale pressen. Mange kvinner var også delaktige i sabotasje og militære operasjoner. I etterkrigstiden var det deres mannlige medkjempere som høstet ære og berømmelse, og kvinnenes innsats ble viet lite eller ingen oppmerksomhet. Mange av kvinnene valgte dessuten å holde sin innsats hemmelig for sine omgivelser. Gjennom arkivmateriale fra Norges Hjemmefrontmuseum, som til nå har ligget ubenyttet, setter Mari Jonassen de norske motstandskvinnenes deltakelse inn i en større krigshistorisk kontekst. Omtalen er utarbeidet av BS.

Full Record

Share with friends