List

Hit 22 of 163

Et hav av muligheter: hva skal vi leve av etter oljen?

[Book or leaflet - 2020]

Røed, Henning, n., 1955-

Et hav av muligheter hva skal vi leve av etter oljen? Henning Røed . - [Oslo] : Humanist forlag, 2020. - 211 sider

Book or leaflet (1 available)

  • Gjerstad folkebibliotek
    [338.3 R]

Summary

Norge har verdens nest lengste kyst, noen av verdens største fiskebestander og kontrollerer sjøområder tilsvarende syv ganger størrelsen på fastlandet. Lenge før oljen overlevde vi på havets ressurser. Norge er en av verdens største sjømateksportører, men våre viktigste bestander av sild, torsk og laks har flere ganger stått i fare for å bli ødelagt. I denne boken fortelles historien om Norges fire viktigste fiskearter, om rikdommen de har gitt oss, og om hvordan kunnskapen om havet må spres for å kunne utforme en politikk som forvalter disse ressursene på en bærekraftig måte. Henning Røed er marinbiolog og har blant annet jobbet med fisk og marin ressursutnyttelse i Miljøverndepartementet, Statens forurensningstilsyn og WWF. Omtalen er utarbeidet av BS.

Full Record

Share with friends