List

Hit 15 of 163

Orvil: om det ubetvingelige : roman

[Book or leaflet - 2020]

Qvale, Per, n., 1946-

Orvil om det ubetvingelige : roman Per Qvale . - [Oslo] : Solum Bokvennen, 2020. - 279 sider

Book or leaflet (1 available)

  • Gjerstad folkebibliotek

Summary

Orvil tilbringer halve tilværelsen i Värmland der han pleier samvær med gamle krigskamerater i Soseklubben hvor det bys på pjoltere og prat. Han er kvinnekjær og flakker rundt mellom kvinner. Tidvis bor han hos billedveversken Anni-Frid i Värmlad, andre ganger hos Carmen i Madrid og i tillegg har han et forhold til sin forlegger Johanne i Oslo. Han har også et livslangt vennskap med den frilynte Florissa. Så dukker en gammel flamme, Kia, opp. Hun kaller han en samvittighetsløs søvngjenger, men tar han likevel inn i varmen. Så rammer katastrofen. Omtalen er utarbeidet av BS.

Full Record

Share with friends