Folkesosialisten: biografien om Finn Gustavsen

[Book or leaflet - 2020]

Rasmussen, Terje, n., 1957-

Folkesosialisten biografien om Finn Gustavsen Terje Rasmussen . - Oslo : Manifest, 2020. - 407 sider

Book or leaflet (1 available)

  • Gjerstad folkebibliotek
    [948.10 Gustavsen,F.]

Summary

Aftenposten omtalte Finn Gustavsen som uromoment og hele Norges røde ringrev. Journalisten som ble politiker regnes for en av den moderne norske venstresidens fremste representanter. Med et udogmatisk syn på sosialisme, en utrettelig kamp for de svakerestilte og en tydelig stemme mot den rådende kald krig-retorikken, ble han en både aktet og foraktet. Han ble ekskludert fra Arbeiderpartiet, og inkludert som medstifter av Sosialistisk Folkeparti. Sosiolog Terje Rasmussen baserer seg på et solid kildemateriale, og gir en levende fremstilling av mennesket Finn Gustavsen og et stykke norsk politisk historie fra nær fortid. Omtalen er utarbeidet av BS.

Full Record

Share with friends