Gjerstad folkebibliotek

   
Slik stopper vi mobbing : en håndbok
Huskelisten er tom
Vis
Forfatter
Tittel
 • Slik stopper vi mobbing : en håndbok
Språk
 • Språk: Norsk (Bokmål)
Hylleplassering
 • 371.5 M
Klassifikasjon
Emne
År
 • 2014
Noter
 • I denne håndboka beskrives en «handlingsløype» som kan brukes til å identifisere, stoppe og forhindre ny mobbing. Konkrete eksempler hentet fra norsk skole illustrerer fremgangsmåten. Boka presenterer også en kunnskapsoversikt over hva ansatte i skolen bør vite. Blant spørsmålene som besvares er: Hvem er i risiko for å bli utsatt for mobbing? Hva er sammenhengen mellom aggresjon og mobbing? Hva gjør skoler som lykkes i arbeidet mot mobbing? Boka er skrevet for ansatte i skolen, studenter, foreldre og andre som er interessert i tiltak mot mobbing. Erlend Moen er utdannet lektor med lang erfaring som lærer i barne- og ungdomsskolen samt alternativ skole. Har bibliografi, innholdsfortegnelse, internettadresser, noter, register
ISBN
 • 978-82-15-02226-0
Tilgjengelige
 • 0/0
Venteliste
 • 0 (0)
*00001492nam 22002291 4500
*00136084
*00520140222070000.0
*008    2014      a     00nob 2
*015 $a0385050$bBIBBI
*019 $bl
*020 $a978-82-15-02226-0$bh.$cNkr 299.00
*08231$a371.5$zh$25
*090 $c371.5$dM
*100 0$aMoen, Erlend$d1977-$jn.
*24510$aSlik stopper vi mobbing$ben håndbok$cErlend Moen
*260 $aOslo$bUniversitetsforl.$c2014
*300 $a154 s.
*505 $aHar bibliografi, innholdsfortegnelse, internettadresser, noter, register
*520 $aI denne håndboka beskrives en «handlingsløype» som kan brukes til å identifisere, stoppe og forhindre ny mobbing. Konkrete eksempler hentet fra norsk skole illustrerer fremgangsmåten. Boka presenterer også en kunnskapsoversikt over hva ansatte i skolen bør vite. Blant spørsmålene som besvares er: Hvem er i risiko for å bli utsatt for mobbing? Hva er sammenhengen mellom aggresjon og mobbing? Hva gjør skoler som lykkes i arbeidet mot mobbing? Boka er skrevet for ansatte i skolen, studenter, foreldre og andre som er interessert i tiltak mot mobbing. Erlend Moen er utdannet lektor med lang erfaring som lærer i barne- og ungdomsskolen samt alternativ skole.
*650 1$aMobbing$0skolen$1371.5$2BS$9nor
*996 $uhttp://websok.mikromarc.no/Mikromarc3/Web/Detail.aspx?Unit=6465&db=grimstad-fb&ID=66712&SU=6465,6471,6467,6475,6473$zlocal
^
Det finnes ingen anmeldelser for denne boken.
Klikk her for bli den første til å gi din mening

«Følelsen da mobbingen tok slutt kan sammenlignes med når kjøleskapslyden på hytta slår seg av. Det var som vi alle endelig kunne senke skuldrene.» (Elev (8. trinn) etter at mobbingen tok slutt.) Dette er en praktisk håndbok som forklarer hvordan mobbing kan stoppes. Steg for steg presenterer den en "handlingsløype" som kan tas i bruk for å identifisere, stoppe og forhindre ny mobbing. Boka viser hvordan skoler kan fange opp mistanke, avdekke mekanismene i det som skjer, intervenere og følge opp, slik at selv omfattende mobbing opphører. Konkrete eksempler fra virkeligheten illustrerer fremgangsmåten. Det viktigste verktøyet voksne har i arbeidet mot mobbing er kunnskap. Derfor gir boka en kortfattet, oppdatert kunnskapsoversikt over det voksne som jobber i skolen må vite, bl.a.: Hva er sammenhengen mellom aggresjon og mobbing? Hvem er i risiko for å bli utsatt for mobbing? Hvordan utvikles mobbing fra en sped begynnelse til sykdomsfremkallende overgrep? Hva gjør mobbing med offeret - og de andre? Hva gjør skoler som lykkes i arbeidet mot mobbing? Forfatteren bygger på veiledning av skoler i en rekke mobbesaker. Som en del av veiledningstjenesten Skoleteamet på Dagskolen har han ansvar for å hjelpe skolene i Trondheim når det er bekymring om elevers skolefungering med utgangspunkt i utfordrende atferd, samspillsvansker og/eller mobbing. Boka er skrevet for ansatte i skolen. Den er også aktuell for studenter, foreldre og andre som er interessert i hvordan vi kan få bukt med mobbingen i skolen. Lektor Erlend Moen har jobbet som lærer i barneskolen, ungdomsskolen og i alternativ skole. Han veileder skoler i Skoleteamet på Dagskolen og har ansvar for satsingen på læringsmiljø i Trondheim kommune. Han er medlem av det regjeringsoppnevnte Djupedalutvalget som skal se på virkemidler mot mobbing.

Send til